Погибнетъ судно въ мор?, 
И вскор? 
Оно, 
Въ посл? дній разъ застонетъ, 
Пойдетъ на дно, 
Потонетъ. 
Тутъ н? кто на корм? у кормщика спросилъ: 
Корма иль носъ потонетъ прежде. 
Отв? тъ ему: въ корм? осталось бол? силъ. 
А тотъ сказалъ на то: я смерти жду въ надежд?, 
Хоть жизни не спасу; 
Мой врагъ на корабл? въ носу.

❉❉❉❉